Kromwaarde 18

4714 GW Sprundel

t 0165 851 188

m 06 48 940 187

KvK 20144048

e info@tiszt.nl.

Dit is het !

Dit is het gevoel dat Tiszt aan u teruggeeft.

Iedere dag, bij iedere uitdaging. Door luisteren en signaleren. Door verbinden en anticiperen. Door het standaard leveren van maatwerk.


Met deze aanpak loopt Tiszt naast u en uw medewerkers.
Omdat wij werken op het snijvlak van mens, techniek en logistiek, combineren wij diverse waarden die voor het bedrijf van belang zijn. Zo begeleiden wij vakkundig verschillende veranderingen waarbij u aan het roer blijft!


Vanuit deze filosofie brengt Tiszt eerst zorgvuldig uw problemen in kaart. Daarna presenteren wij een concreet plan van aanpak dat we in voortdurend overleg met u met geduld, respect en aandacht zullen implementeren.

We ondersteunen u in uw dagelijkse praktijk.

Onze begeleiding zal strategische en duurzame verbetering opleveren.


Met een goede en open werkhouding is concreet meewerken voor iedereen dan weer vanzelfsprekend en de aanwezige talenten in de organisatie

krijgen weer de kans om zich te ontplooien.

Daarmee blijft iedereen in zijn waarde. Dat inspireert.

Daarin zit de toegevoegde waarde van Tiszt.

Sterkt    Bemiddelt    Staat    Tiszt!    Plust

Dit is het!