Is dit het?

Welkom op de website van Tiszt

U bent directielid, ondernemer of manager in de technische en logistieke sector. Dan voelt u waarschijnlijk dagelijks die enorme werkdruk met het bijbehorende tijdgebrek. Daarnaast heeft u te maken met de vertaalslag van beleid naar uitvoering.

Dat kan u wel eens zwaar vallen.


Vaak gaat het gewoon goed.

Vanuit uw ervaring weet u hoe u moet handelen om toch te blijven functioneren.

Alleen, soms lukt het u niet. Dan kunnen achterblijvende bedrijfsresultaten, minder goed samenwerkende afdelingen en andere onplezierige effecten het gevolg zijn.


Herkent u uzelf hierin? Denkt u dan wel eens: IS DIT HET NU ?


Wij brengen u van Is dit het nu? naar DIT IS HET !

Kromwaarde 18

4714 GW Sprundel

t 0165 851 188

m 06 48 940 187

KvK 20144048

e info@tiszt.nl.